Hàm MAX – Hàm Trả Về Giá Trị Lớn Nhất Trong Excel Có Ví Dụ

hàm max

Hàm Max trong Excel được phân loại là hàm thống kê. Hàm được sử dụng để trả về giá trị lớn nhất của một vùng dữ liệu cụ thể. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm MAX là gì?

Hàm MAX là hàm trả về giá trị lớn nhất trong tập giá trị cho trước.

2. Cú pháp hàm MAX

Cú pháp hàm MAX: =MAX (number 1, number 2, …)

Trong đó:

number1, [number2], …) là các đối số hoặc vùng dữ liệu. Number1 là tham số bắt buộc, các giá trị khác là tùy chọn và chứa tối đa 255 tham số number.

Chú ý:

  • Nếu danh sách đối số không chứa số, hàm MIN sẽ trả về giá trị là 0.
  • Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các số trong mảng hay tham chiếu đó được dùng. Còn các ô trống, giá trị logic hoặc văn bản được bỏ qua. Tuy nhiên, giá trị 0 vẫn được tính.
  • Các đối số là văn bản hay giá trị lỗi không được chuyển thành số thì hàm sẽ báo lỗi.
  • Các giá trị logic và số dạng văn bản các bạn nhập trực tiếp vào danh sách đối số sẽ được tính giá trị đó.
  • Trường hợp muốn tính cả các giá trị văn bản và logic à Bạn sử dụng hàm MAXA.

3. Cách sử dụng hàm MAX

Ví dụ: Sử dụng hàm MAX tìm ra người có số lương cao nhất trong bảng lương sau đây:

ví dụ hàm max

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F9 bạn nhập hàm =MAX(F3:F7). Để tìm ra người có số lương cao nhất

cú pháp hàm max

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ hàm max

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.