Hàm COUNIFS – Hàm Đếm Dữ Liệu Theo Nhiều Điều Kiện Trong Excel

hàm countifs đếm dữ liệu theo nhiều điều kiện

Bên cạnh hàm COUNT thì hàm COUNIFS trong Excel là hàm trong nhóm hàm thống kê cũng rất được ưa dùng trong Excel. Hàm COUNTIFS dùng để đếm các ô dữ liệu có điều kiện. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm COUNTIFS là gì?

Hàm COUNTIFS trong Excel là hàm đếm dữ liệu có nhiều điều kiện trong Excel. Hàm COUNTIFS thường được dùng với những bảng dữ liệu thống kê, yêu cầu đếm số ô chứa giá trị thỏa mãn các điều kiện cho sẵn.

2. Cú pháp hàm COUNTIFS

Cú pháp hàm COUNTIFS = COUNTIFS(criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2],…).

Trong đó:

  • Criteria_range1 là vùng chọn đầu tiên cần thống kê, giá trị bắt buộc.
  • Criteria1 là điều kiện áp dụng cho vùng chọn criteria_range1, giá trị bắt buộc có thể là ô, biểu thức, văn bản.
  • [criteria_range2, criteria2] là các cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp vùng chọn và điều kiện.

Chú ý:

  • Criteria_range1 là vùng chọn đầu tiên cần thống kê, giá trị bắt buộc.
  • Criteria1 là điều kiện áp dụng cho vùng chọn criteria_range1, giá trị bắt buộc có thể là ô, biểu thức, văn bản.
  • [criteria_range2, criteria2] là các cặp vùng chọn và điều kiện bổ sung, cho phép tối đa 127 cặp vùng chọn và điều kiện.

3. Cách sử dụng hàm COUNTIFS

Ví dụ: Đếm số lần xuất hiện trong bảng dữ liệu.

Ví dụ bạn có bảng dữ liệu bán các sản phẩm khác nhau trong siêu thị như sau và bạn cần đếm số lần xuất hiện của “Xoài” và có số lượng là 10kg

ví dụ minh họa hàm countifs

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F8 bạn nhập hàm

=COUNTIFS(C3:C8,”Xoài”,D3:D8,10)

Trong đó:

  • D2: D6: là vùng đếm 1 bắt buộc với tên sản phẩm
  • Xoài: là điều kiện của vùng đếm 1.
  • D3:D8: là vùng đếm 2 với số lượng của sản phẩm
  • 10 là điều kiện của vùng đếm 2.
cú pháp hàm countifs trong ví dụ

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Kết quả chúng ta có 1 lần xuất hiện của “Xoài” với số lương là 10 kg.

Trên đây là cách sử dụng hàm COUNTIFS để đếm dữ liệu trong Excel chi tiết có ví dụ dễ hiểu. Cách sử dụng hàm COUNTIFS rất đơn giản. Hy vọng bài viết này đã giúp các bạn được sử dụng hàm COUNTIFS trong công việc và học tập. Chúc các bạn thành công nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.