Cách Dùng Hàm DAY Trong Excel Và Có Ví Dụ Minh Họa

cách sử dụng hàm day

Khi thực hiện một phép tính liên quan đến ngày tháng, bạn có thể sử dụng hàm DAY trong Excel để hỗ trợ. Đây là hàm trả về ngày của chuỗi ngày/tháng/năm đầy đủ. Sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm phổ biến này nhé.

1. Hàm DAY là gì?

Hàm DAY là hàm trả về ngày của chuỗi ngày, tháng, năm đầy đủ cho trước.

2. Cú pháp hàm DAY

Cú pháp hàm DAY: =DAY( Serial_number).

Trong đó:

  • serial_number Là giá trị ngày, tháng, năm bắt buộc mà bạn muốn lấy ra ngày.

3. Cách sử dụng hàm DAY

Ví dụ: Cho bảng tính như hình dưới. Yêu cầu tách giá trị ngày.

ví dụ hàm day

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu  F2=DAY(E2), ta được kết quả trả về giá trị ngày trong ô F2

công thức ví dụ hàm DAY

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Để có thể hiển thị kết quả cho các người còn lại: Bạn chọn vào ô kết quả F2, ngay góc dưới bên phải ô xuất hiện dấu cộng màu đen, bạn chọn vào dấu cộng đó, giữ chuột và kéo dọc xuống để hiển thị kết quả của những học sinh còn lại.

Sau đây là kết quả:

kết quả ví dụ hàm day

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.