Cách Sử Dụng Hàm AVERAGEIF – Tính Trung Bình Cộng Theo Điều Kiện Có Ví Dụ Minh Họa

cach-su-dung-ham-averageif

Trong Excel có rất nhiều hàm tính toán, đặc biệt hàm Average là một hàm rất phổ biến và quen thuộc được sử dụng rất nhiều dùng để tính trung bình cộng. Ngoài cách trung bình cộng thông thường thì sau đây, mình sẽ giới thiệu và hướng dẫn bạn cách sử dụng thành thạo hàm AVARAGEIF – Hàm tính trung bình theo những điều kiện đã đặt ra

1. Hàm AVERAGEIF trong Excel là gì?

Là hàm tính giá trị trung bình của tất cả các ô dựa trên điều kiện có sẵn do người dùng nhập vào. Hàm này sẽ giúp bạn tính toán nhanh hơn, tiết kiệm được nhiều thời gian hơn so với việc tính từng con số hoặc thực hiện bằng tay.

2. Cú pháp hàm AVERAGEIF

Cú pháp hàm AVERAGEIF: =AVERAGEIF(range, criteria, [average_range]).

Trong đó:

 • Range (Bắt buộc): Một hoặc nhiều ô để tính giá trị trung bình, bao gồm các số hoặc tên, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria (Bắt buộc): Điều kiện lấy các số dùng để tính trung bình. Ví dụ: Các tiêu chí có thể được biểu thị dưới dạng như 23, “23”, “<23”, “cam” hoặc B3.
 • Average_range (Tùy chọn): Vùng dữ liệu được chọn để dùng hàm AVERAGEIF (nếu bỏ qua thì mặc định chọn toàn bộ).

Chú ý:

 • Các ô trong vùng dữ liệu có chứa TRUE hoặc FALSE sẽ bị bỏ qua.
 • Nếu ô trong vùng dữ liệu trung bình là một ô trống, AVERAGEIF sẽ bỏ qua nó.
 • Nếu vùng dữ liệu là giá trị trống hoặc dạng văn bản, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV0!
 • Nếu một ô trong vùng điều kiện (Criteria) bị bỏ trống, AVERAGEIF sẽ xem ô đó như giá trị 0.
 • Nếu không có ô nào trong vùng dữ liệu đáp ứng các tiêu chí, AVERAGEIF sẽ trả về giá trị lỗi #DIV/0!
 • Bạn có thể dùng các ký tự đại diện, dấu chấm hỏi (?) và dấu sao (*) trong tiêu chí. Dấu chấm hỏi sẽ khớp với bất kỳ ký tự đơn nào; dấu sao sẽ khớp với bất kỳ chuỗi ký tự nào. Nếu bạn muốn tìm một dấu chấm hỏi hay dấu sao thực sự, hãy gõ dấu ngã (~) trước ký tự.
 • Average_range không nhất thiết phải có cùng kích cỡ và hình dạng như phạm vi. Các ô thực tế được tính giá trị trung bình sẽ được xác định bằng cách dùng ô trái trên cùng trong average_range làm ô đầu tiên, sau đó gộp các ô tương ứng về kích cỡ và hình dạng với phạm vi.

3. Cách sử dụng hàm AVERAGEIF

Ví dụ 1: Bạn có bảng dữ liệu bán các sản phẩm khác nhau trong siêu thị như sau và bạn cần sử dụng hàm AVERAGEIF để tính tiền trung bình các sản phẩm mà giá trị sản phẩm > 20.000 trong bảng sau:

ví dụ 1 hàm averageif tính trung bình theo điều kiện

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F12 bạn nhập hàm :

=AVERAGEIF(D2:D8,”>20000″,F2:F10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Trong đó:

 • D2:D10: Là vùng dữ liệu cho điều kiện bài toán.
 • >20000“: Là điều kiện yêu cầu của bài toán cần tìm.
 • F2:F10: Là vùng dữ liệu cần tính trung bình
công thức hàm averageif

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả:

kết quả ví dụ 1

Ví dụ 2: Bạn có bảng dữ liệu bán các sản phẩm khác nhau trong siêu thị như sau và bạn cần sử dụng hàm AVERAGEIF để tính tiền trung bình các sản phẩm mà thuộc nhóm thực phẩm trong bảng sau:

ví dụ 2

Bước 1: Trong bảng tính Excel tại ô tham chiếu F12 bạn nhập hàm :

=AVERAGEIF(B2:B10,”thực phẩm”,F2:F10) vào ô tham chiếu muốn hiển thị kết quả.

Trong đó:

 • B2:B10: Là vùng dữ liệu cho điều kiện bài toán.
 • thực phẩm“: Là điều kiện yêu cầu của bài toán cần tìm.
 • F2:F10: Là vùng dữ liệu cần tính tổng.
công thức ví dụ 2

Bước 2: Nhấn Enter để hiển thị kết quả.

kết quả ví dụ 2 hàm averageif tính trung bình có điều kiện

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.